„Анес – 96“ ООД притежава следните разрешителни документи:

Регистрационен документ за транспортиране на отпадъци с № 09-РД-099-01 от 05.04.2013 г. – актуализиран с Решение № 09-РД-099-03 от 24.07.2018 г.

Разрешително за дейности с отпадъци издадено от МОСВ – РИОСВ гр. Пловдив № 09-ДО-689-09 от 06.11.2013г. – актуализирано с Решение № 09-ДО-689-12 от 20.09.2018 г.

Наши клиенти са:

За контакт
...

Използвайте формата по-долу или се обадете на посочените телефони за връзка.